výroba rezného a brúsneho materiálu
grinding wheel factory
Základné informácie o brúsnych kotúčoch Druh brúsenia Hrubé brúsenie a rezanie Presné brúsenie Ručné brúsenie Brúsne nástroje z diamantu a kubického nitridu bóru
autorizovaný importér a distribútor

Hradná 6/188
945 01 Komárno
SLOVAKIA

tel.:
+421 35 7900020
fax:
+421 35 7900029
email:
info@swaty.sk
Honovanie

Honovacie kamene

Typ 54 Označenie:
54 B x C x L

Príklad objednávania: 54 A 13x13x20

Honovacie kamene sú vlastne brúsne tyče (tyčinky), líšia sa tým, že sa používajú len na strojnú mechanickú prácu - na honovanie vnútorných plôch rôznych valcov a trubíc.

Na prácu s liatinou sa používajú honovacie kamene z karbidov kremíka, na prácu s oceľou odporúčame biely alebo ružový umelý korund, väčšinou s keramickým pojivom.

Prí výbere kvality treba brať do úvahy skutočnosť, či sa jedná o prácu s novým valcovitým povrchom alebo obnovu opotrebovaného povrchu.

54A
54B
54C
54D
54E
54F
54G
54H
54I
54J
54K
Použitie Brusivo Veľkosť zrna Stupeň Štruktúra Pojivo
Výroba valcov v motoristickom priemysle
Predhonovanie C, 9C 70 - 90 E - I 8 - 10 V
Konečné honovanie C, 9C 120 - 600 E - I 10 - 14 V
Výroba valcov pri výrobe pneumatických zariadení
- Nekalená oceľ
Predhonovanie 52A 70 - 120 E - J 8 - 12 V
Konečné honovanie 2A 120 - 400 E - I 10 - 14 V
- Kalená oceľ
Predhonovanie 2A, 8A 70 - 120 E - J 8 - 12 V
Konečné honovanie 2A, 8A 120 - 400 E - I 10 - 14 V
- Šedá liatina
Predhonovanie C, 9C 70 - 120 E - J 8 - 12 V
Konečné honovanie C, 9C 120 - 400 E - I 10 - 14 V
späť
Tvarovanie obrobkov valcového tvaru, Ostrenie zubov na pílach
  
zoznam sekcie