výroba rezného a brúsneho materiálu
grinding wheel factory
Základné informácie o brúsnych kotúčoch Druh brúsenia Hrubé brúsenie a rezanie Presné brúsenie Ručné brúsenie Brúsne nástroje z diamantu a kubického nitridu bóru
autorizovaný importér a distribútor

Hradná 6/188
945 01 Komárno
SLOVAKIA

tel.:
+421 35 7900020
fax:
+421 35 7900029
email:
info@swaty.sk
Brúsenie ozubených kolies na strojoch so systémom „REISHAUER"
Produkty >Presné brúsenie > Brúsenie ozubených kolies

Brúsenie ozubených kolies na strojoch so systémom „Reishauer"

Brúsne kotúče typu 1Z, 1ZD


Typ 1Z
1Z - kotúč s mod. závitom
1ZD - kotúč s dvojitým modulovým závitom

Označenie:
D x T x H - Modul/V
Rozmery (mm) Modul Špecifikácia Označenie
Reishauer
350 x 62 x 160 0,5 - 0,9 8A, 82A240/1H11V SW 1
1 - 1,75 8A, 82A220/2H10V SW 2
2 - 2,25 8A, 82A180/2I10V SW 3
2,5 - 3,5 8A, 82A150/2J10V SW 4
104
350 x 84 x 160
1 - 1,75 8A, 82A220/2H10V SW 5
2 - 2,75 8A, 82A180/2H10V SW 6
3 - 3,75 8A, 82A150/2I10V SW 7
4 - 6 8A, 82A120/2I9V SW 8
viac ako 6-7 8A, 82A100/2J9V SW 9
104
400 x 84 x 160
1 - 1,75 8A, 82A180/2H10V SW 11
2 - 2,75 8A, 82A150/2I10V SW 12
3 - 5 8A, 82A120/2I9V SW 13
viac ako 5-7 8A, 82A100/2I9V SW 14
viac ako 7 8A, 82A90/2J8V SW 15
Uvedené špecifikácie odporúčame pre oceľ a ozubené kolesá s vyšším stupňom tvrdosti ako je 55 HRc.

Na brúsenie ozubených kolies so stupňom tvrdosti do 55 Hrc, môže byť tvrdosť kotúča o jeden stupeň vyššia podľa výberu špecifikácie.Pre zvláštne požiadavky brúsenia (vysoká stabilita čela) odporúčame použiť monokryštalický umelý korund namiesto bieleho (2A).
späť
Kotúč „KLINGELBERG" s jednostranným vybraním
 
zoznam sekcie