výroba rezného a brúsneho materiálu
grinding wheel factory
Základné informácie o brúsnych kotúčoch Druh brúsenia Hrubé brúsenie a rezanie Presné brúsenie Ručné brúsenie Brúsne nástroje z diamantu a kubického nitridu bóru
autorizovaný importér a distribútor

Hradná 6/188
945 01 Komárno
SLOVAKIA

tel.:
+421 35 7900020
fax:
+421 35 7900029
email:
info@swaty.sk
Brúsne kotúče na brúsenie pružín
Produkty >Presné brúsenie > Brúsenie povrchu

Brúsne kotúče na brúsenie pružín

Označenie:
35UP - - D/J x T/U x H
Označenie:
36UP - - D/J x T/U x H -n

Využívajú sa na bočné brúsenie dvomi kotúčmi na špeciálnych strojoch ako WAFIOS, SCHENKER a OMD. Brúsne kotúče sú pripevnené k hlavnému kotúču špeciálnym tmelom alebo skrutkami. V takomto prípade musia byť kotúče vybavené upínacími maticami. Čo sa týka typu a distribúcie matíc, je nevyhnutné, aby sa nákupca a výrobca vopred dohodli na ich umiestnení v kotúčoch. Vzhľadom na účel a druh použitia sa brúsne kotúče vyrábajú v rôznych prevedeniach: ploché brúsne kotúče bez otvoru a ako stupňovité brúsne kotúče. Možné sú aj prevedenia s chladiacim otvorom. Na špeciálnu požiadavku dodávame brúsne kotúče so spevnením obvodu.

V princípe sú brúsne kotúče určené na brúsenie pružín vyrábané zo zmesi umelého korundu (52A), s pojivom umelá živica (V35).

Ak je požadovaný mierny výbrus, odporúčame pojivo umelá živica (B04, B08, B10). Obvodová rýchlosť zvyčajne neprekročí 32-35 m/s.

Najčastejšie používané rozmery nájdete v doleuvedenej tabuľke.

Drôt pružiny Odporúčania
Brusivo Zrnitosť Stupeň Štruktúra Pojivo
Hrubý drôt 52A* 16 - 24 N - Q 4, 5, 6 V
B
Stredne-hrubý 52A* 24 - 46 L - N 4, 5, 6 V
Tenký drôt 52A, 2A* 46 - 60 K - M 4, 5, 6 V

Príklad objednávania: 35UP1 650/618x90/75x350 mm 52A16/3NO4V35, 35 m/s

Rozmery
DxTxH (mm)
Chladiace otvory Matice
150 x 30 x 20
175 x 50 x 50
175 x 50 x 0 X
225 x 50 x 50 X
225 x 50 x 0 X
400 x 60 x 250
450 x 60 x 200 X X
450 x 60 x 0 X X
450 x 65 x 200
450 x 80 x 40 X, O X
450 x 80 x 0 X, O X
600 x 70 x 250 X X
600 x 75 x 250 X X
600 x 80 x 250 X X
600 x 80 x 300 X X
650 x 80 x 350 X X
650 x 80 x 0 X
650 x 90 x 350 X X
660 x 100 x 150 X, O X
660 x 120 x 150 X X
650 x 100 x 350 X
800 x 100 x 400 X
800 x 120 x 300
915 x 120 x 200 X, O X

O - perforovanie po celom kotúči

* · Taktiež ponúkame nástroje na brúsenie vyrobené z mikrokryštalického umelého korundu (naše interné značenie je GA) s keramickým pojivom a pojivom umelá živica. Špecifické vlastnosti by ste mali prejednať s našimi technikmi.

späť
Brúsenie povrchu dvojitým kotúčom
 
zoznam sekcie