výroba rezného a brúsneho materiálu
grinding wheel factory
Základné informácie o brúsnych kotúčoch Druh brúsenia Hrubé brúsenie a rezanie Presné brúsenie Ručné brúsenie Brúsne nástroje z diamantu a kubického nitridu bóru
autorizovaný importér a distribútor

Hradná 6/188
945 01 Komárno
SLOVAKIA

tel.:
+421 35 7900020
fax:
+421 35 7900029
email:
info@swaty.sk
Špecifikácia kvality
Produkty >Brúsne nástroje z diamantu a kubického nitridu bóru > Brúsne nástroje z diamantu a kubického nitridu bóru „DIABON“

Špecifikácia kvality

Pri výbere veľkosti zrna je nutné brať do úvahy, že jemné zrná zabezpečia lepšiu povrchovú úpravu a zvýšia stálosť profilu, ale znížia efektivitu brúsenia.

Preto je najhospodárnejšie použiť najhrubšie zrná, ktoré tiež zabezpečia požadovanú kvalitu povrchovej úpravy. V nižšie uvedenej tabuľke nájdete veľkosti diamantového a CBN brúsneho zrna podľa štandardu FEPA.

Tabuľka s veľkosťami zrna
601 Hrubé
501
426
356
301
251
213
181
151
126
107
91
76
64
54
46 Jemné
Typ brúsenia Veľkosť zrna
Veľmi hrubé brúsenie D 151-126
B 151-126
Hrubé brúsenie D 107-64
B 107-64
Jemné brúsenie D 54-46
B 54-46
Presné brúsenie a leštenie 0-15 mikro m
10-12 mikro m
Tvrdosť Použitie
N stredná Na brúsne kotúče (aj hrncovité) so širokou brúsnou vrstvou
R tvrdá na brúsne kotúče hrncovité so štandardnou kvalitou brúsnej vrstvy a kotúče so zvýšenou odolnosťou vzhľadom na opotrebovanie
T veľmi tvrdá Na špeciálne použitia

Tvrdosť brúsneho nástroja závisí od množstva pojiva a jeho štruktúry.

Pojivo Použitie
B 40S univerzálne použitie (brúsenie za mokra a sucha)
B 45S na brúsenie za mokra a sucha, na brúsenie špeciálnych materiálov (kombinácia ocele a tvrdokovu)
B 47S pre CBN brúsne nástroje

Koncentrácia diamantových a CBN zŕn sa rovná hmotnosti diamantového a CBN zrna v jednej objemovej jednotke (cm3) brúsnej vrstvy. Koncentrácia 100 znamená, že obsahuje 0,88 gramov (4,4 karátov) diamantového alebo CBN zrna v jednom cm3 brúsnej vrstvy, tj. asi 25 % celkového objemu. Iné koncentrácie nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.

Koncentrácia % g/cm3 karáty ct/cm3
25 0,22 1,1
50 0,44 2,2
75 0,66 3,3
100 0,88 4,4
125 1,10 5,5
150 1,32 6,6

Efektivita brúsnych nástrojov DIABON závisí do veľkej miery od koncentrácie diamantových a CBN brúsnych zŕn.

Vysoká koncentrácia (100 - 125)

sa používa s hrubšími zrnami, na brúsenie valcových plôch a profilov, málo kontaktných plôch, pri užšej brúsnej vrstve.

Nízka koncentrácia (50 - 75)

sa používa s jemnejšími zrnami, na frontálne a ploché brúsenie (hrncovité kotúče), pri širšej brúsnej vrstve.

Obvodová rýchlosť

závisí od procesu brúsenia (brúsenie, ostrenie), od spôsobu brúsenia (brúsenie za mokra a za sucha) a kvality požadovanej povrchovej úpravy. Vyššia obvodová rýchlosť umožní lepšiu povrchovú úpravu a redukuje opotrebovanie brúsneho nástroja. Pri veľmi hrubom brúsení a ostrení je hospodárnejšia stredná obvodová rýchlosť, pretože pri takejto rýchlosti je možné priebežne odstraňovať brúsny prach a zabrániť prehrievaniu.

Nasledovné pokyny vám môžu pomôcť pri výbere správnej obvodovej rýchlosti:

Typ brúsenia Spôsob brúsenia
Za mokra Za sucha
Diamant CBN Diamant CBN
Brúsenie povrchu 20 - 30 m/s 22 - 35 m/s
Brúsenie vnút.plôch 10 - 20 m/s 18 - 30 m/s 8 - 12 m/s 15 - 20 m/s
Brúsenie valcových plôch 20 - 30 m/s 25 - 35 m/s
Brúsenie nástrojov 18 - 28 m/s 20 - 30 m/s 15 - 20 m/s 18 - 25 m/s
Brusivo Použitie Vlastnosti brusiva počas brúsenia
Brúsenie za mokra Brúsenie za sucha
Popis Označenie zrna Materiál Materiál
Syntet diamant s vrstvou kovu 101D Karbidy kovov
Všeobecné použitie
Karbidy kovov
Všeobecné použitie
Dobrá rez.schopnosť
Vhodné na ostrenie a brús.vonkaj.okrúh.plôch
102D Karbidy kovov
Kombin. karbidy Kov/oceľ
Karbidy kovov
Kombin. karbidy Kov/< 15%oceľ
Dobrá rez.schopnosť
Opt.pomer medzi rez. schop.a tlakom pri br.
103D Karbidy kovov
Ker.karb.kovov na báze TiC-TiN
Karbidy kovov
Keramika
Veľmi dobrá rez.schop
Dobrá životnosť
Nijaké trhliny v mat. pri brúsení
104D Karbidy kovov
Kombin. karbidy kov/ <15% - 75% ocele
Optim.životnosť
Zvýšený tlak pri br.
Optim.hospod.a efekt.
105D Karbidy kovov
Keramika
Karbidy kovov
Keramika
Mikrozrná (od D15 do D30)
CBN s vrstvou kovu 101B Presné brúsenie oceľových matríc, legovanej ocele, nehrdzavejúcej legovanej ocele, nehrdzavejúcej s tvrdosťou medzi 58 - 64 Hrc Dobrá rez.schop.
Vhodné na ostrenie
Dobrý povrch obrob.
102B Dobrá rez.schopnosť
Dobrá životnosť kot.
Reduk.tlak pri brúsení
103B Zvýšená pevnosť
Zvýšená odolnosť voči teplot.zmenám
Maximálna životnosť Maximálna životnosť
Zvýšená uberacia schop.
Horší povrch obrobku

Upínanie brúsnych nástrojov

Vyváženie brúsnych nástrojov DIABON je také presné, že pri správne upnutom nástroji nie je radiálny a osový ťah väčší ako 0,02 mm. Tolerancia otvoru je H7.

Pri upínaní nástroja by mali byť použité dobre vyvážené príruby. Všetky kontaktné miesta (príruba-vreteno a príruba-brúsny nástroj) by mali byť čisté.

Na brúsnych nástrojoch s čelnou brúsnou plochou je rotačný smer vždy značený šípkou a jeho je nevyhnutné ho zvážiť pri upínaní brúsneho nástroja do brúsky.

Diamantové a CBN brúsne nástroje by sa preto mali používať do dobre udržiavaných brúsnych strojov so stabilnou konštrukciou, aby sa nevyskytli počas procesu brúsenia nijaké vibrácie. Ak brúsny stroj vibruje, kvalita povrchovej úpravy obrobku nie je dobrá a brúsny nástroj sa skoro opotrebuje.

Údržba

Ak všetky brúsne parametre vyberiete správne, brúsny nástroj je samoostriaci.

Ak nie je používaný správne, brúsna vrstva sa naplní prachom a otupí sa. V takom prípade je potrebné ostrenie, aby sa štruktúra opäť otvorila a odstránil sa brúsny prach.

Ako znovu otvoriť štruktúru brúsnej vrstvy brúsneho nástroja:

- brúsnymi kotúčmi z karbidov kremíka alebo bieleho umelého korundu s tvrdosťou I-L s hrubším zrnom ako sa používa pri brúsnych nástrojoch DIABON. Orovnávacie brúsne kotúče by mali byť upnuté do brúsky a mali by rotovať v tom istom smere ako brúsny nástroj DIABON, avšak při rýchlosti 20 - 30 m/s. Brúsny nástroj DIABON by mal rotovať pri malej obvodovej rýchlosti 12 m/s.

späť
Využitie
 
zoznam sekcie