výroba rezného a brúsneho materiálu
grinding wheel factory
autorizovaný importér a distribútor

Hradná 6/188
945 01 Komárno
SLOVAKIA

tel.:
+421 35 7900020
fax:
+421 35 7900029
email:
info@swaty.sk
Otázky
Zákazník:

BRÚSNY NÁSTROJ:
Výrobca: Typ:
Veľkosť kotúča: Špecifikácia:
Spotreba za rok: Bol brúsny nástroj vhodný? ÁnoNie
Povrch obrobku:
dobrý
príliš hrubý
príliš jemný
Brúsny kotúč:
brúsi dobre
nebrúsi dobre
spaľuje
Brúsny kotúč:
štr. zostáva otvor.
trochu sa zanáša
veľmi sa zanáša
Čelo kotúča:
stabilné
zaobluje sa
vytláča sa
Opotrebenie kotúča:
nízke
normálne
vysoké
Výkonnosť brúsneho nástroja (počet kusov, počet sekov):

BRÚSNY STROJ - PROCES BRÚSENIA:
Typ brúsenia:
Typ stroja:
Pracovná rýchlosť brúsneho kotúča:m/s Otáčky:RPM
Rýchlosť obrobku:m/s Otáčky:RPM
Rýchlosť posuvu stola:m/min Posuv:mikro m
Prísuv:mikro m
Upnutie obrobku:m/s Orovnávanie:RPM
Rýchlosť orovnávania:
pomalá
stredná
rýchla alebo : m/min

Brúsenie za mokra

Brúsenie za sucha

Chladenie (množstvo kvapaliny):
pomalé
stredné
rýchle: l/min
Povrch:
Drsnosť (N): Ra (mikro m): CLA-AA (inch): RZ (mikro m):

Obrobok:
Charakteristika materiálu:
nekalený
kalený
zušľachtená oceľ:
Značenie: Tvrdosť:HB Hro HV SH
Pevnosť v ťahu:N/mm2
Pružnosť: Plasticita:
Analýza obrobku: C Si Mn P S Co Cr Ni Cu Al Mo V W Ti
Rozmery brúseného povrchu na obrobku:
Náčrt:

Poznámky:
Meno, priezvisko:

Email:

Telefón:

Odporúčanie výrobcu: