výroba rezného a brúsneho materiálu
grinding wheel factory
Vývin „Swaty“ ISO certifikát OSA certifikát Poloha
autorizovaný importér a distribútor

Hradná 6/188
945 01 Komárno
SLOVAKIA

tel.:
+421 35 7900020
fax:
+421 35 7900029
email:
info@swaty.sk
Poloha
Swaty v Slovensku Swaty v Slovinsku
IMT s.r.o.
Františkanov 14
945 01 Komárno
Slovakia
Swaty, d. d.
Titova cesta 60
2000 Maribor
Slovenija