výroba rezného a brúsneho materiálu
grinding wheel factory
Vývin „Swaty“ ISO certifikát OSA certifikát Poloha
autorizovaný importér a distribútor

Hradná 6/188
945 01 Komárno
SLOVAKIA

tel.:
+421 35 7900020
fax:
+421 35 7900029
email:
info@swaty.sk
Vývin „Swaty“

Prehľad vývinu podniku „Swaty“

Podnik na brúsne kotúče „Swaty“ založil chemik Franz Swaty v roku 1879, čo znamená, že je jedným z najstarších výrobcov brúsnych nástrojov.

Spočiatku bola výroba založená na patentovanom výrobnom procese brúsnych kotúčov s minerálnym pojivom. V roku 1958 ju nahradili modernejšie výrobné programy.

V dôsledku vzrastajúcich požiadaviek priemyslu bola na konci roku 1929 zavedená výroba brúsnych kotúčov s keramickým pojivom. Výroba brúsnych kotúčov s pojivom umelá živica, ktorá je v súčasnosti najsilnejšou výrobnou líniou, sa začala v roku 1946.

V roku 1963 boli vyvinuté rôzne kotúče s pojivom umelá živica vystužené sklotextilom. Tieto výrobky boli vhodné najmä na rezanie a brúsenie pri vyššej obvodovej rýchlosti 80-100 m/s. V tom istom roku bola spustená výroba elastického čistiaceho kotúča Swaty Fibre.

Počas 70-tych rokov bola výroba rozšírená o rôzne špeciálne produkty vhodné na použitie pri vyššej obvodovej rýchlosti.

  • kotúče s pojivom umelá živica lisované zahorúca vyrobené zo zirkonkorundu, používané do automatických strojov v železiarňach,
  • hrubovacie kotúče s pojivom umelá živica lisované zastudena pre obvodovú rýchlosť 63 m/s
  • brúsne kotúče s keramickým pojivom pre obvodovú rýchlosť 50 a 60 m/s, určené na špeciálne druhy brúsenia

V roku 1978 sa začala výroba diamantových nástrojov s kovovým pojivom (diamantové pilníky a vrtné korunky)

Rok 1984 je začiatkom výroby CBN brúsnych nástrojov s pojivom umelá živica (program DIABON). Ďalší vývoj v tejto oblasti priniesol výrobu diamantových nástrojov s kovovým pojivom pre sklársky priemysel a brúsnych kotúčov CBN s keramickým pojivom.

Pochopiteľne, vývoj nových typov brúsnych nástrojov pokračoval ďalej.

V súčasnosti vyrába podnik Swaty asi 50 tis. rôznych brúsnych nástrojov a predáva ich do viac ako 40 krajín na všetkých kontinentoch.

V roku 1992 sa stal akciovou spoločnosťou.

V roku 1997 získal tento podnik Certifikát potvrdzujúci, že zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality je v súlade s požiadavkami ISO.

V roku 2000 získal Certifikát ISO 14001, ktorý potvrdzuje, že systém manažérstva v oblasti životného prostredia je v súlade s požiadavkami ISO.

V roku 2002 sa podnik Swaty stal členskou organizáciou OSA pre bezpečnosť brúsnych materiálov.